logo's

vakbonden en experts (links)

Europese ondernemingsraden en vakbonden (nationaal en Europees) hebben in het kader van hun werk bij multinationale ondernemingen met elkaar te maken. Daarom is het belangrijk om vakbonden en andere externe deskundigen snel te kunnen vinden op het Internet. Onderstaand de volgende overzichten:

FNV-bonden

Sinds de fusie van een aantal FNV-bonden eind 2014 vallen bijna alle bedrijven waar een EOR is ingesteld of ingesteld zou kunnen worden (communautaire dimensie) binnen het werkgebied van de FNV. Inmiddels geldt dit ook voor het voormalige FNV Kiem, dat zichzelf per 1-7-2016 heeft opgeheven en als sector "Media & Cultuur" nu binnen de FNV functioneert.logo FNV FNV


logo FNV Horecabond FNV Horecabond


logo Media & Cultuur Media & Cultuur


terug naar boven

Europese vakbondskoepels (ETUFs)

De ETUFs (European Trade Union Federations) zijn in Nederland ook wel bekend als de Europese vakbondskoepels of de Europese vakbondssecretariaten. In totaal zijn er 10 van deze organisaties, gericht op de verschillende sectoren waarin mensen zijn georganiseerd in vakbonden. Hiervan zijn er 5 die bij hun werkzaamheden veel te maken hebben met multinationale ondernemingen en Europese ondernemingsraden. Daarnaast zijn er nog de overkoepelende organisatie ETUC (European Trade Union Confederation), in het Nederlands ook vaak aangeduid als het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) en het onderzoeks- en trainingscentrum van de ETUC ETUI (European Trade Union Institute).logo ETUC ETUC (European Trade Union Confederation)


logo EFBWW EFBWW (European Federation of Building and Woodbrokers)


logo EFFAT EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism)


logo ETF ETF (European Transport Workers Federation)


logo industriAll Europe industriAll Europe


logo UNI Europa UNI Europa


logo ETUI ETUI (European Trade Union Institute)


terug naar boven

Overige belangrijke internationale organisaties

Behalve de vakbonden en vakbondsinstanties kunnen een aantal andere Europese en/of wereldwijde organisaties een belangrijke rol spelen bij het functioneren van Europese ondernemingsraden. In eerste instantie is er natuurlijk Europa zelf met alle bijbehorende organen en verder houden organisaties zoals Eurofound en de ILO zich intensief bezig met de factor arbeid in onze samenleving.logo Europa Europa (Nederlandstalig)


logo Eurofound Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)


logo ILO ILO (International Labour Organization)


terug naar boven

Externe deskundigen en tools.

Met drie vaste trainers/adviseurs is dé externe deskundige voor Europese ondernemingsraden in Nederland de EOR Service van SBI Formaat. Daarnaast houden ook een aantal andere OR-traininginstituten zich min of meer zijdelings bezig met medezeggenschap op Europees niveau. Ook zijn er enkele kleine, gespecialiseerde dienstverleners actief. Enkele belangrijke Internet-tools voor Europese ondernemingsraden zijn de website worker-participation.eu (van ETUI) en ewcdb.eu (ook van ETUI). Een (niet volledige) opsomming:logo SBI Formaat SBI Formaat


logo ewcdb.eu ewcdb.eu (ETUI)


logo worker-participation.eu worker-participation.eu (ETUI)


terug naar boven