logo's

Good governance op Europees niveau.

Enkele maanden geleden publiceerde SBI Formaat het boekje “Drie wegen naar (Mede)zeggenschap” van de hand van voormalig FNV- en SBI-consulent Frank Schreiner. In het boekje geeft Frank een overzicht van ontstaan en ontwikkeling van drie wegen naar medezeggenschap in Nederland, met een nadruk op medezeggenschap via de vakbeweging en de in de wet geregelde direct gekozen medezeggenschap (ondernemingsraden). Het boekje voorziet, behalve in ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling, ook in goede informatie over de huidige stand van zaken, inclusief de invloed die de Nederlandse governanceregels daarop hebben. De invloed van het in Nederland, in een beperkt aantal grote ondernemingen van kracht zijnde, versterkte (C)OR-voordrachtsrecht voor leden van de Raad van Commissarissen (RvC) lijkt in bescheiden mate bij te dragen aan de medezeggenschap van werknemers.

In het slothoofdstuk van het boekje constateert Frank dat een aantal onderwerpen niet aan de orde is gekomen. Daaronder ook de Europese ondernemingsraden (EOR) en de medezeggenschap bij Europese rechtspersonen en bij grensoverschrijdende fusies. Voor EOR’s is er op het gebied van “inbedding” in de governance tot nu toe vrij weinig gebeurd en gepubliceerd. Een overzichtje van de huidige situatie:

Omdat we in Nederland de mogelijkheid hebben om enkele keren per jaar met een groep EOR-leden/-betrokkenen van gedachten te wisselen (platformbijeenkomsten), is dit onderwerp gekozen als thema voor de eerstvolgende platformbijeenkomst (3 november 2023). Met daarbij bijvoorbeeld als vragen:
1. Kan een positie voor EOR-leden in de board (of ten minste een voordrachtsrecht) bijdragen aan een versterking van de medezeggenschap op Europees niveau?
2. Kan het Franse initiatief worden gebruikt om BLER verder te Europeaniseren?
3. Hoe zorgen we er voor dat de feitelijke situatie in Nederland voldoende bekend is bij de ETUC en andere belangrijke instanties/organen?

Ernst Kuntz,
FNV-kaderlid/coördinator EOR Netwerk

OPROEP
Na afloop van een vorige platformbijeenkomst is er een initiatief ontstaan om een EOR Netwerk WhatsApp-groep te maken. Daarin kunnen EOR-leden hun vragen stellen en met elkaar ideeën uitwisselen over zaken die betrekking hebben op Europese medezeggenschap. Wil je ook als deelnemer in de WhatsApp groep meedoen, stuur dan een mailtje naar info@eorbondgenoten.eu.


Download hier de pdf-versie van dit artikel.

Terug naar begin van de pagina.